Γεγονός για 19 Μαρ 1991

Παραιτήθηκε ο Στράτος Γιδόπουλος από προέδρος της Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ.