Γεγονός για 22 Δεκ 1998

Ανανέωση του συμβολαίου του Toni Savevski για άλλα 2 χρόνια.