Γεγονός για 3 Ιαν 2011

Η Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. ανακοίνωσε την κοινή συναινέσει λύση συμβολαίου με τον ποδοσφαιριστή Μιχάλη Παυλή.