Γεγονός για 4 Ιαν 1999

Η Α.Ε.Κ. απέκτησε τον αμυντικό του Εθνικού Μιχάλη Καψή για 5 χρόνια.