Γεγονός για 12 Αυγ 1981

  • Μεγάλη τιμή για τον Θωμά Μαύρο ο οποίος αγωνίστηκε με την φανέλα της Μικτής Ευρώπης απέναντι στην Τσεχοσλοβακία.