Γεγονός για 13 Αυγ 2010

  • Η Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. ανακοίνωσε την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον Daniel Majstorovic.