Γεγονός για 18 Αυγ 1981

Μεγάλη τιμή για τον Θωμά Μαύρο ο οποίος αγωνίστηκε με την Μικτή Ευρώπης.