Γεγονός για 1 Αυγ 2012

  • Η Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. ανακοίνωσε την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων πως ο Θωμάς Μαύρος αναλαμβάνει Πρόεδρος στην Π.Α.Ε. και ο Ανδρέας Δημητρέλος αναλαμβάνει Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.