Γεγονός για 1 Φεβ 1967

  • Ανέλαβε και επίσημα τα καθήκοντα του προπονητή και πάλι στην Α.Ε.Κ. ο Jeno Csaknady.