Γεγονός για 26 Αυγ 2013

  • Η Α.Ε.Κ. ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Bruno Cirillo ο οποίος υπέγραψε ιδιωτικό συμφωνητικό διάρκειας ενός έτους.