Γεγονός για 28 Φεβ 2001

  • H έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, στην οποία κατέθεσαν εμπροθέσμως τις μετοχές τους και είχαν δικαίωμα να παραστούν τόσο η ENIC και η NetMed όσο και η ερασιτεχνική Α.Ε. Κ., αποφάσισε ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 5.170.000.000 δραχμές. Ο διευθύνων σύμβουλος της Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. , κ. Νικόλαος Στράτος που ήταν πληρεξούσιος των μετοχών της ENIC Hellas η οποία και κατέχει το 78,4% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, ανακοίνωσε και ψήφισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και διευκρίνισε ότι οι αντίστοιχες μετοχές θα κεφαλαιοποιηθούν ως εξής: - Η NetMed κατά 51% - Η ΕNIC κατά 49%