Γεγονός για 4 Φεβ 2009

Πραγματοποιήθηκε Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. Πρόεδρος εξελέγη ο κ. Νίκος Θανόπουλος και Αντιπρόεδροι οι κ.κ. Νίκος Νοτιάς, Νίκος Κούλης, Παντελής Αθηνής.