Σερί

 
 
 
  • 12 αγώνες από 29 Απριλίου 2001 έως 23 Σεπτεμβρίου 2001 ( 147 ημέρες )
  • 10 αγώνες από 5 Φεβρουαρίου 1956 έως 21 Ιουλίου 1957 ( 532 ημέρες )
  • 10 αγώνες από 16 Οκτωβρίου 2005 έως 17 Δεκεμβρίου 2005 ( 62 ημέρες )
  • 9 αγώνες από 24 Νοεμβρίου 1963 έως 9 Φεβρουαρίου 1964 ( 77 ημέρες )
  • 9 αγώνες από 23 Απριλίου 2000 έως 9 Αυγούστου 2000 ( 108 ημέρες )