Σερί

 
 
 
  • 12 αγώνες από 29 Απριλίου 2001 έως 23 Σεπτεμβρίου 2001 ( 147 ημέρες )
  • 10 αγώνες από 16 Οκτωβρίου 2005 έως 17 Δεκεμβρίου 2005 ( 62 ημέρες )
  • 9 αγώνες από 3 Ιανουαρίου 2016 έως 4 Φεβρουαρίου 2016 ( 32 ημέρες )
  • 9 αγώνες από 24 Νοεμβρίου 1963 έως 9 Φεβρουαρίου 1964 ( 77 ημέρες )
  • 9 αγώνες από 7 Απριλίου 2014 έως 12 Σεπτεμβρίου 2014 ( 158 ημέρες )