Σερί

 
 
 
  • 16 αγώνες από 19 Φεβρουαρίου 1939 έως 3 Δεκεμβρίου 1939 ( 287 ημέρες )
  • 12 αγώνες από 29 Απριλίου 2001 έως 23 Σεπτεμβρίου 2001 ( 147 ημέρες )
  • 11 αγώνες από 3 Ιουλίου 1949 έως 15 Ιανουαρίου 1950 ( 196 ημέρες )
  • 10 αγώνες από 16 Οκτωβρίου 2005 έως 17 Δεκεμβρίου 2005 ( 62 ημέρες )
  • 9 αγώνες από 23 Απριλίου 2000 έως 9 Αυγούστου 2000 ( 108 ημέρες )