Σερί

 
 
 
  • 12 αγώνες από 29 Απριλίου 2001 έως 23 Σεπτεμβρίου 2001 ( 147 ημέρες )
  • 10 αγώνες από 16 Οκτωβρίου 2005 έως 17 Δεκεμβρίου 2005 ( 62 ημέρες )
  • 9 αγώνες από 15 Δεκεμβρίου 1993 έως 23 Ιανουαρίου 1994 ( 39 ημέρες )
  • 9 αγώνες από 23 Απριλίου 2000 έως 9 Αυγούστου 2000 ( 108 ημέρες )
  • 9 αγώνες από 3 Ιανουαρίου 2016 έως 4 Φεβρουαρίου 2016 ( 32 ημέρες )