Γεγονός για 10 Ιαν 1983

  • Απολύθηκε ο προπονητής της Α.Ε.Κ. Zlatko Cajkovski