Γεγονός για 10 Ιουλ 1996

  • Επίσημη παρουσίαση για τον νεο προπονητή της Α.Ε.Κ. κύριο Πέτρο Ραβούση.