Γεγονός για 11 Απρ 2014

Το τμήμα ποδοσφαίρου της Α.Ε.Κ. ανακοίνωσε την παραίτηση του κ. Γιώργου Ρόκκα από τη θέση του Γενικού Διευθυντή της Α.Ε.Κ. και την θέση του αναλαμβάνει ο κ. Αλέξης Δέδες, μέχρι σήμερα Στέλεχος της U.E.F.A. ο οποίος αποδέχτηκε την πρόταση της Α.Ε.Κ. και παραιτήθηκε από τη θέση που κατείχε στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.
Χρέη Αναπληρώτριας Γ. Διευθύντριας θα εκτελεί η κ. Αγγελική Αρκάδη – Διευθύντρια Επικοινωνίας και Δ. Σχέσεων.