Γεγονός για 12 Ιαν 2005

  • Η Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. ανακοίνωσε πως λύθηκε κοινή συναινέσει το συμβόλαιο συνεργασίας με τον Kofi Amponsah