Γεγονός για 13 Ιουν 1988

  • Νέος πρόεδρος της Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. είναι ο Στράτος Γιδόπουλος