Γεγονός για 13 Οκτ 2004

  • Επίσκεψη της αποστολής της ομάδας της Α.Ε.Κ. στο Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη στο πλαίσιο του εορτασμού των 80 χρόνων από την ίδρυση της Α.Ε.Κ.
    Ιστορικό μπορεί να χαρακτηριστεί το απόσπασμα από την ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου όπου αναφέρει..."Πάντοτε θα ευρίσκωνται άνθρωποι, οι οποίοι πέραν από το ποδόσφαιρον καθ’ εαυτό θα διακρίνουν ότι η Α.Ε.Κ. είναι κυρίως ιδέα. Και αι ιδέαι δεν αποθνήσκουν."