Γεγονός για 14 Ιουλ 2010

Η Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον Γιώργο Αλεξόπουλο.