Γεγονός για 14 Ιουν 2005

Η Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με την TUI Hellas