Γεγονός για 16 Σεπ 2011

Η Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. ανακοίνωσε πως ο αριθμός των εισιτηρίων διαρκείας για την περίοδο 2011-2012 είναι 8.750.