Γεγονός για 17 Δεκ 1980

  • Η Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. ανακοίνωσε την απόκτηση του Πέτρου Καραβίτη