Γεγονός για 17 Μαρ 1979

  • Από την διοίκηση της Α.Ε.Κ. δόθηκε άδεια στον προπονητή της ομάδας Ferenc Puskas μέχρι το τέλος της περιόδου.