Γεγονός για 18 Ιουλ 2014

Ανακοινώθηκε η σύσταση της νέας Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ.
Τα Μέλη του Δ.Σ. της Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. είναι:

Ευάγγελος Ασλανίδης – Πρόεδρος
Αλέξης Δέδες - Διευθύνων Σύμβουλος
Μάκης Αγγελόπουλος – Μέλος
Ανδρέας Ανατολιωτάκης – Μέλος
Γιώργος Σκρέκης – Μέλος
Στέργιος Γαντζούλας – Μέλος
Αλέξης Αλεξίου – Μέλος