Γεγονός για 18 Νοε 2004

Το Εφετείο Αθηνών έκανε δεκτή την αίτηση τριτανακοπής του Πέτρου Στάθη κατά της απόφασης που είχε βγει στις 30 Σεπτεμβρίου και απέρριπτε την υπαγωγή της Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. στο άρθρο 44 του 1892/90 για τυπικούς λόγους. Η τριμελής σύνθεση του Εφετείου αφού επανεξέτασε την αίτηση αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ να κάνει δεκτή την αρχική αίτηση της Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. κι έτσι αυτή υπάγεται στο άρθρο 44.