Γεγονός για 18 Νοε 2004

Η Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. ευχαρίστησε τον Βασίλη Λάκη για την συμφωνία που έκανε για τον διακανονισμό των χρεών της προς τον ποδοσφαιριστή.