Γεγονός για 19 Ιαν 2001

  • Η Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. ανακοίνωσε την απόκτηση του Bledar Kola για τα επόμενα 3 χρόνια. Επίσης ανακοίνωσε την λύση συμβολαίου του Dijan Doncev.