Γεγονός για 19 Ιαν 2011

  • Η Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. ανακοίνωσε την κοινή συναινέσει λύση συμβολαίου με τον ποδοσφαιριστή Rafik Zoheir Djebbour.