Γεγονός για 19 Ιουλ 2004

Η Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. ανακοίνωσε την συμφωνία της με τον Χρήστο Κόντη για 1+2 χρόνια.