Γεγονός για 19 Ιουλ 2010

  • Η Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. ανακοίνωσε την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον Ilie Iordake.