Γεγονός για 19 Σεπ 2000

  • Η Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. ανακοίνωσε τη συμφωνία της με την εταιρία Samsung για τα επόμενα τρία χρόνια.