Γεγονός για 20 Ιουλ 2004

  • Αναβλήθηκε η εκδίκαση της συζήτησης,της νεας αίτησης που κατέθεσε η Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. για την υπαγωγή της στο άρθρο 44 του 1982/90 μετά την κατάθεση που είχε κάνει στις 15 Ιουλίου.

    Αιτία της αναβολής:Ο αρμόδιος υπάλληλος του Ελληνικού Δημοσίου που είχε ασχοληθεί με την υπόθεση είχε πάει διακοπές...