Γεγονός για 21 Ιουν 2005

  • Η Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο για 3 χρόνια και τον Oleg Venglinskyi για 2 χρόνια.