Γεγονός για 23 Ιαν 2017

  • H Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον γυμναστη Γιάννη Κεσόγλου.