Γεγονός για 23 Μαΐ 2014

  • Τέλος και επίσημα μετά από 34 χρόνια για την Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. αφού επικυρώθηκε η λύση της από το Υπουργείο Ανάπτυξης.