Γεγονός για 24 Σεπ 1997

Τέλος εποχής για τον Μιχάλ Τροχανά από την Α.Ε.Κ. αφού μεταβιβάστηκε στην εταιρία ENIC το πακέτο των μετοχών.