Γεγονός για 25 Νοε 1998

  • Η Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. ανακοίνωσε την πρόσληψη του Oleg Blokhin για την θέση του προπονητή της ομάδας για 6 μήνες.