Γεγονός για 26 Ιουλ 2011

Η Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. ανακοίνωσε την κοινή συναινέσει λύση συμβολαίου με τον ποδοσφαιριστή Claudio Martin Dadomo.