Γεγονός για 26 Ιουν 2008

  • Η Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Χρήστο Μπούρμπο.