Γεγονός για 27 Ιουν 2011

  • Η Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Steve Leo Beleck με τη μορφή δανεισμού έως τις 30/6/2012 και ισχύ από την 1/7/2011.