Γεγονός για 28 Απρ 2008

  • H Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. άσκησε το δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης και απέκτησε τα πλήρη αθλητικά δικαιώματα του ποδοσφαιριστή Ismael Blanco από την Colon Santa Fe.