Γεγονός για 29 Ιουν 1964

  • Έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό της Α.Ε.Κ. ο νέος της προπονητής Mirko Kokotovic