Γεγονός για 29 Ιουν 2004

  • Απορρίφθηκε η αίτηση της Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. για την υπαγωγή στο άρθρο 44 του 1982/90.

    Η αιτία:Οι μέτοχοι της Α.Ε.Κ. που υπέγραψαν την αίτηση είχαν ανενεργές μετοχές βάση αποφάσεως της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.