Γεγονός για 30 Ιουν 2005

  • Η Π.Α.Ε. και η Κ.Α.Ε. Α.Ε.Κ. ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργασίας στον εμπορικό τομέα.