Γεγονός για 30 Σεπ 2004

Απορρίφθηκε εκ νέου η αίτηση της Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. για την υπαγωγή στο άρθρο 44 του 1982/90 για καθαρά τυπικούς λόγους. Ποιοι ήταν αυτοί;
1) Η συμφωνία με τους πιστωτές δεν είναι νόμιμη, αφού εξαιρεί τους ποδοσφαιριστές και τις λοιπές Π.Α.Ε. από τον περιορισμό των οφειλών κατά 95%, κάτι που σημαίνει πως είναι αντιβαίνουσα στα χρηστά ήθη και συνιστά παραβίαση ισότητας των πιστωτών. Δηλαδή η αίτηση θεωρείται άκυρη, γιατί και καλά έπρεπε η Α.Ε.Κ. να αφήσει απλήρωτους και τους παίκτες και συνεπώς να μην παίξει στο πρωτάθλημα αναμένοντας την απόφαση για το άρθρο 44.
2) Το δεύτερο σημείο αφορά στη λειτουργία της αναβλητικής αίρεσης της συμφωνίας που έγινε το Μάιο με τους πιστωτές. Δηλαδή το δικαστήριο έκρινε πως όσοι είχαν βάλει υπογραφές στον περιορισμό των οφειλομένων τους στην πρώτη αίτηση για υπαγωγή μπορεί και να μη συμφωνούν στη δεύτερη προσπάθεια για υπαγωγή στο άρθρο 44...