Γεγονός για 31 Ιαν 1967

  • Πρώτη προπόνηση της Α.Ε.Κ. με τον νέο προπονητή της Jeno Csaknady.