Γεγονός για 3 Ιουν 2005

  • Η Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. ανακοίνωσε την απόκτηση του Δημήτρη Κουτρουμάνου με συμβόλαιο 2+3 χρόνων αλλά και την ένταξη του Δημήτρη Μάρκου στο επιτελείο του Ilija Ivic ως ανιχνευτή ταλέντων.