Γεγονός για 23 Ιαν 1967

  • Η Α.Ε.Κ. προσέλαβε τον προπονητή Jeno Csaknady για τους επόμενους 18 μήνες, ο οποίος θα αναλάβει επίσημα τα καθήκοντα του την πρώτη Φεβρουαρίου.