Γεγονός για 5 Ιουλ 2011

  • Η Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. ανακοίνωσε την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Juan Cala με τη μορφή δανεισμού έως τις 30/6/2012,την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Jose Carlos έως τις 30/6/2012 και την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Σωκράτη Τσουκαλά έως τις 30/6/2014.